Az Antiquitas – Byzantium – Renascentia (ABR – ISSN 2064-2369) az ELTE EC Byzantium Központ önálló sorozata, amely a klasszikus ókor, Bizánc és a kapcsolódó nyugati irodalmi és tárgyi források tárgykörében tanulmányköteteket, monográfiákat, szöveggyűjteményeket és segédkönyveket tartalmaz.

A sorozat az ELTE Eötvös József Collegium kiadásában jelenik meg. Felelős kiadó a Collegium igazgatója, Horváth László.

Sorozatszerkesztők:
Farkas Zoltán (PPKE Történeti Intézet / ELTE EC Byzantium Központ)
Horváth László (ELTE BTK Görög Tanszék / Eötvös József Collegium / ELTE EC Byzantium Központ)
Mészáros Tamás (ELTE EC Byzantium Központ / Bollók János Klasszika-filológiai műhely)

A tanulmánykötetek szerkesztői:
Egedi-Kovács Emese (ELTE EC Byzantium Központ / Aurélien Sauvageot műhely)
Juhász Erika (ÖAW Abteilung Byzanzforschung / ELTE EC Byzantium Központ)
Ludmann Ágnes (ELTE EC Byzantium Központ / Olasz műhely)
Sára Balázs (ELTE EC Byzantium Központ / Germanisztika műhely)
Solti Dóra (ELTE BTK Újgörög tanszéki szakcsoport / ELTE EC Byzantium Központ)

A szerkesztők munkáját – az idegen nyelvű tanulmánykötetek gondozásában – a peer-review előírásoknak megfelelően 2016. december 1-jétől Scientific Advisory Board segíti.

Prof. Dr. Borhy László, CMHAS, Professor of Roman provincial archaeology
Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Hermann Harrauer, Hofrat Dir. i. R. der Papyrussammlung und des Papyrusmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek
Prof. Dr. Ljubomir Maksimović, Director of the Institute for Byzantine Studies of SASA
Mayer Gyula, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
Dr. Mag. PD Srđan Pirivatrić, Research Fellow at the Institute for Byzantine Studies of SASA
Dr. Filippo Ronconi, EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales PSL – Paris Sciences et Lettres, CéSor (Equipe byzantine), Centre d’Etudes en Sciences Sociales du Religieux
Prof. Dr. Peter Schreiner, Professor i. R. Universität zu Köln
Prof. Dr. Georgia Xanthaki-Karamanou, Professor of Ancient Greek Philology by invitation at the University of the Peloponnes


Antiquitas – Byzantium – Renascentia (ABR – ISSN 2064-2369) is an independent academic series of the Byzantium Centre at ELTE EC, which provides a range of essay collections, monographs, anthologies, textbooks, and sourcebooks pertaining to textual and objective sources of classical antiquity, Byzantium, and related issues in Western culture.

The series is published by ELTE Eötvös József Collegium. The publisher in charge is László Horváth, Director of the Collegium.

Series editors:
Zoltán Farkas (PPKE Institute of History / ELTE EC Byzantium Centre)
László Horváth (ELTE Greek Department / Eötvös József Collegium / ELTE EC Byzantium Centre)
Tamás Mészáros (ELTE EC Byzantium Centre / Bollók János Workshop of Classical Philology)

Editors of the essay collections:
Emese Egedi-Kovács (ELTE EC Byzantium Centre / Aurélien Sauvageot Workshop)
Erika Juhász (ÖAW Abteilung Byzanzforschung / ELTE EC Byzantium Centre)
Ágnes Ludmann (ELTE EC Byzantium Centre / Italian Workshop)
Balázs Sára (ELTE EC Byzantium Centre / Germanic Studies Workshop)
Dóra Solti (ELTE Modern Greek Department Division / ELTE EC Byzantium Centre)

From 1st December 2016, the editors of foreign-language collections are supported by a Scientific Advisory Board, in keeping with the requirements of professional peer reviewing.

Prof. Dr. László Borhy, CMHAS, Professor of Roman Provincial Archaeology
Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Hermann Harrauer, Hofrat Dir. i. R. der Papyrussammlung und des Papyrusmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek
Prof. Dr. Ljubomir Maksimović, Director of the Institute for Byzantine Studies of SASA
Gyula Mayer, PhD, senior research fellow, MTA-ELTE-PPKE Research Centre for Classical Studies
Dr. Mag. PD Srđan Pirivatrić, Research Fellow at the Institute for Byzantine Studies of SASA
Dr. Filippo Ronconi, EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales PSL – Paris Sciences et Lettres, CéSor (Equipe byzantine), Centre d’Etudes en Sciences Sociales du Religieux
Prof. Dr. Peter Schreiner, Professor i. R. Universität zu Köln
Prof. Dr. Georgia Xanthaki-Karamanou, Professor of Ancient Greek Philology by invitation at the University of Peloponnese


Syllabus