bizantologia-pecset
 

2024

 

2024. május 2.
Langó Péter: Folyamatosság és változás: A Kárpát-medence és Délkelet-Európa tárgyi kultúrájának kapcsolatai az Árpád-kor első felében
Takács Miklós: Mit is jelent pontosabban a bizánci hatás fogalma az Árpád-kori Magyarország szakrális építészetében?

2024. április 16.
Anastasia Athini: Les livres confisqués d’un libraire grec (Pouplios Markidis Poulios) : Une clé pour le trafic du livre clandestin français à Bucarest via Vienne à la fin du 18ème siècle
Szebehleczky Borbála: Georgios Zaviras (1744–1804), a hitvédő teológus

2024. március 25.
Juhász Erika: A budapesti nemzetközi bizantinológiai kongresszus története
Agárdi Bendegúz Spyros: Görög-magyar kapcsolatok a két világháború között

 

2022

 
2022. november 23.
Farkas Zoltán: Egy ismeretlen bizánci staurotheca?

2022. október 5.
Peter Schreiner: Bilinguismus, Biliteralität und Digraphie im multiethnischen Oströmischen Reich

2022. szeptember 30.
Besztercei Márk: A VII. századi Bizánc – teológiai viták és az arab hódítás

 

2021

 
2021. szeptember 24.
Horváth Janka Júlia: Késő antik szerelmi regények keresztény olvasatai. Achilleus Tatios és Héliodóros Bizáncban
Török Ábel: Magyarok a Moreai Krónikában

 

2019

 
2019. május 23.
Iljovszki Riszto: Konstantinápoly történelmi elnevezései

2019. április 26.
Glaser Tamás: Görög identitások Bizánc után II. A görög Kelet 1453 és 1821 között

2019. február 28.
Baán István: A természettudomány világképe egy XIV. századi hészüchaszta, Palamasz Gergely szemével

 

2018

 
2018. december 13.
Takács Imre: Bizánc és Magyarország a művészettörténet szemszögéből: keleti tárgyak és eszmék importja az Árpád-korban

2018. szeptember 20.
Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban

2018. október 25.
Hunyadi Zsolt: A keresztes hadjáratok kutatásának új útjai, avagy: mi történt Sir Steven Runciman óta

 

2017

 
2017. február 20.
Glaser Tamás: Hazafiak és renegátok – görög identitások a későbizánci és posztbizánci korban
Szász Géza: Van-e az útnak története? A konstantinápolyi út a magyar kutatásban

2017. május 11.
Tóth Anna: Kolindálás és Ruszália – Róma és Bizánc mint a balkáni néphagyomány forrásai
Archimédesz Szidiropulosz: 1956 – Görög szemmel

2017. június 15.
Szabó Pál: Bizánci forrásaink tanúsága Nándorfehérvár 1440. évi oszmán-török ostroma vonatkozásában
Juhász Erika: Tanúságtevők a Húsvéti krónikában

2017. október 16.
Peter Schreiner: Translatio studii: Byzanz als Vermittler von Wissen in den Westen

2017. november 28.
Hermann Harrauer: Tod in Ägypten

2017. december 7.
Filippo Ronconi: Migrations of Books – Books and Migrations. Miscellaneous Medical and Grammatical Manuscripts from Alexandria to Southern Italy

2017. december 14.
Athanasios Efstathiou: Teaching Grammar by Question and Answer in Early and Late Byzantium

 

2016

 
2016. március 1.
Christian Gastgeber (ÖAW Institut für Byzanzforschung): Geheimnisvoll und chaotisch: Das Originalregister des Patriarchats von Konstantinopel des 14. Jh.

2016. április 18.
Herwig Maehler (British Academy): Euripides-Scholien auf Papyrus und in den byzantinischen Handschriften

2016. május 3.
Klaus Belke (ÖAW Institut für Byzanzforschung): Bithynien: Nur das Hinterland von Konstantinopel?

2016. december 13.
Bojana Pavlović (Belgrád, Serbian Academy of Sciences and Arts): The “Sins” of the Emperor Michael VIII and the Historiography of the Palaiologan Period
Kötetbemutató: Jean de Joinville: Szent Lajos élete és bölcs mondásai (fordította Csernus Sándor és Cs. Tóth Annamária). A kötetet bemutatta Szabics Imre és Klaniczay Gábor
Csernus Sándor: A francia nyelvű történetírás magyar vonatkozású művei (kutatási helyzetjelentés)

 

2015

 

2015. február 16.
Mark Janse (Universiteit Gent): The Survival of Cappadocian Greek. The Language, Religion, and Identity in Ottoman Cappadocia and Beyond

2015. március 2.
Bálint Csanád (MTA Régészeti Intézet): A nagyszentmiklósi kincs és Bizánc

2015. május 5.
Anastasia Maravela (University of Oslo): Texts from Western Theban Monasteries: Classical Culture and Education in Late Antique Monastic Settings in Egypt

2015. május 26.
Dimitris Yannakakis (Ambassador of Greece in Hungary): Aspects of Identity in the Byzantine Empire

2015. június 8.
Hermann Harrauer (Wiener Papyrussammlung): Austern als Luxusspeise in Papyri

2015. október 19.
Zsupán Edina (OszK): Források új fényben: a corvinalaudációk műfaja

2015. december 14.
Farkas Zoltán (PPKE-BTK): Bizantinológia az Eötvös Collegiumban
Mészáros Tamás (ELTE-EC Byzantium Központ): Archaizáló névhasználat Laonikos Chalkokondylés történeti művében