SEC COLLEGIUM HUNGARICUM DIÁKEGYESÜLET

 

A hallgatók szakmai előmenetelét kívánja elősegíteni a Societas Europaea Studiosorum Classicae-Philologiae (továbbiakban: SEC) elnevezésű nemzetközi diákszervezet. Az egyesület 1990-ben Jacques Delors francia miniszterelnöknek, az Európai Bizottság akkori elnökének védnökségével alakult. A szervezet klasszika-filológiai képzésnek helyt adó egyetemeket vett fel tagjai sorába – Nyugat- és Közép-Európa valamennyi államából. A SEC megalapítását követően az Eötvös Collegium professzorainak és tanárainak támogatásával jött létre az európai szerveződés hazai központja, ennek megfelelően a magyarországi szekció székhelye az Eötvös Collegium. A SEC Collegium Hungaricumának célja a magyarországi filológushallgatók integrálása és képviselete, valamint hivatalos szervként a más európai egyetemekkel való kapcsolattartás. Megfelelő anyagi háttér híján a magyarországi egyetemi szervezetek eddig nem tudtak részt venni a SEC munkájában, így a magyarországi klasszika-filológia nem jelent meg az anyaszervezet konferenciáin, diákjaink elestek a pályázási és peregrinációs lehetőségektől, eredményeik kikerültek a fiatal kutatók tudományos fórumairól. A SEC magyar szervezetének egykori diákjai, ma egyetemi oktatói újraindították az Eötvös Collegiumban a magyarországi szekciót.

A megújult – de jogfolytonossággal rendelkező – SEC eddig négy hazai tagszervezetet alapított:

A SEC felvette a kapcsolatot egy határon túli magyar egyetemmel (Kőrösi Csoma Sándor Kutatócsoport, Sapientia Egyetem, Csíkszereda), saját honlapot működtet (www.chsec.hu).
Az egyesület működésében rendszeresek a tagszervezetenként tartott felolvasó ülések, melyek során a műhely tagjai szűkebb közönség előtt számolnak be kutatásaikról.

A SEC COLLEGIUM HUNGARICUM ORSZÁGOS KONFERENCIÁI

 1. országos konferencia, Eötvös Collegium, 2007. április 13.
 2. országos konferencia, Szeged, 2008. május 20–21.
 3. országos konferencia, Piliscsaba, 2009. május 29–30.
 4. országos konferencia, Budapest, 2010. május 28–29.
 5. országos konferencia, Eötvös Collegium, 2011. május 28–29.
 6. országos konferencia, Szeged, 2012. május 22–23.
 7. országos konferencia, Piliscsaba, 2013. május 30.
 8. országos konferencia, Eötvös Collegium, 2014. május 9.
 9. országos konferencia, Szeged, 2015. május 20–21.

A SEC KIADVÁNYAI

 1. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciáján elhangzott előadások. szerk.: Mészáros T. – Jutai P. Bp, 2007.
 2. Enumeratio. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Tóth I. – Jutai P. Bp, 2008.
 3. ΑΡΙΣΤΕΙΑ. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. szerk.: Adorjáni Zs. – Jutai P. Bp, 2009.
 4. MEMORABILIA. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae V. országos konferenciáján elhangzott előadások. szerk.: Locsmándi D. Bp, 2010.
 5. ΑΠΑΡΧΑΙ. Lectures held at the 6th conference of Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae. Ed. by: P. Jutai. Bp, 2011.
 6. ΕΝΑΡΓΕΙΑ. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VII. országos konferenciáján elhangzott előadások. szerk.: Gellérfi G. – Hajdú A.. Szeged, 2012.
 7. PHYLOBOLLIA. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VIII. országos konferenciáján elhangzott előadások. szerk.: Adorjáni Zs. Piliscsaba 2014.
 8. CALAMUS. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Szikora P. Bp, 2015.